210 9354588 - 693 7019896

Φ.Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ, Ε.Ν. ΠΟΛΥΖΩΗ, Α ΤΣΟΥΝΗΣ, Ε. ΙΓΓΛΕΖΟΣ

Υπεράριθμα δόντια ως αιτιολογικός παράγοντας ορθοδοντικών προβλημάτων. Μέρος I. Δεδομένα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία

Το περιοδικό του ΟΣΑ 2013; 111: 17-24

Άνοιγμα PDF


Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ, Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ, Ε. ΠΟΛΥΖΩΗ, Φ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

Οδοντική υπεραριθμία στη νεογιλή οδοντοφυΐα. Σύγχρονες απόψεις στην αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2011; 65 (3)

Άνοιγμα PDF


ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ., ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ Ν.

Οδηγίες χρήσης του φθορίου στα παιδιά από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής Οδοντιατρικής (EuropeanAcademyofPaediatricDentistry)

Το περιοδικό του ΟΣΑ 2011; 103: 24-30

Άνοιγμα PDF


 ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ.

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD) για τη χορήγηση φθορίου στα παιδιά

Παιδοδοντία 2011; 25(3):103-110

Άνοιγμα PDF


ΣΗΦΑΚΑΚΗ Μ., ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ., ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ Η.

Φθοριούχα στην Παιδοδοντιατρική

Παιδοδοντία 2011; 25(3):133-140

Άνοιγμα PDF


ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Φ., ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ. ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΝ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Ν., ΤΣΟΥΝΗΣ Α., ΙΓΓΛΕΖΟΣ Ε.

Παράγοντες κινδύνου τραυματισμού των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και τις αθλοπαιδιές και ο ρόλος των αθλητικών προστατευτικών ναρθήκων στόματος

Παιδοδοντία 2010; 24(3): 111-120

Άνοιγμα PDF


Φ.Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Ε. ΙΓΓΛΕΖΟΣ, Ε.Ν. ΠΟΛΥΖΩΗ, Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ

Ο δείκτης ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία (Index of Orthodontic Treatment Need, IOTN). Ένα απαραίτητο εργαλείο για την ολοκληρωμένη μελέτη της επιδημιολογίας των νόσων του στόματος

Το περιοδικό του ΟΣΑ 2010; 96: 21-30

Άνοιγμα PDF


Φ.Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Γ.Ι.ΣΙΣΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ, Σ. ΓΙΑΓΤΖΗΣ, Χ.Σ. ΣΥΚΑΡΑΣ

Συνολική αντιμετώπιση της οδοντικής σύντηξης και του οδοντικού διχασμού: ανασκόπηση και παρουσίαση τυπικής περίπτωσης

Ενδοδοντολογία 2009; 4(2): 121-130

Άνοιγμα PDF


ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΦΝ, ΜΑΚΡΗ Σ, ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΝ, ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ

Η υγιεινή των χεριών ως μέτρο ελέγχου των λοιμώξεων στο οδοντιατρείο

Παιδοδοντία 2008; 22(2): 63-75

Άνοιγμα PDF


ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Φ.Ν., ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ.

Η ετερόπλευρη οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση ως αιτιολογικός παράγοντας για την ασύμμετρη ανάπτυξη του προσώπου. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Παιδοδοντία 2007; 21(4): 143-154

Άνοιγμα PDF


Φ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Α. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ, Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ, Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

Η έξη του θηλασμού των δακτύλων ως αιτιολογικός παράγοντας για την ανάπτυξη ορθοδοντικών ανωμαλιών

Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2007; 51: 311-318

Άνοιγμα PDF


Φ.Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Α.Ι. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ, Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ, Φ.Ν. ΜΑΔΙΑΝΟΣ

Η αυξημένη οριζόντια πρόταξη ως παράγων κινδύνου για την υγεία των δοντιών

Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2007; 61 (2)

Άνοιγμα PDF


ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Φ.Ν., ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ., ΠΟΛΥΖΩΗ Ε.Ν., ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΠΑΠΑΝΙΚΑ Σ., ΠΑΥΛΙΔΟΥ Χ.

Κατάσταση στοματικής υγείας του παιδικού πληθυσμού της νήσου Αμοργού

Παιδοδοντία 2006; 20(1): 5-15

Άνοιγμα PDF


Φ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ, Ε. ΠΟΛΥΖΩΗ, Α. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ, Χ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Δείκτης ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία των παιδιών της νήσου Αμοργού

Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2005; 59 (3)

Άνοιγμα PDF


A.P. VANDERAS, M. MENENAKOU, TH. KOUIMTZIS & L. PAPAGIANNOULIS

Urinary catecholamine levels and bruxism in children

Journal of Oral Rehabilitation 1999; 26103-110

Άνοιγμα PDF


ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ.

Ο ρόλος των κυττάρων της νευρικής ακρολοφίας στη μορφογένεση και δυσμορφογένεση του προσώπου

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία από το Τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδίκευση: Βιολογία Στόματος. Αθήνα, 1996


ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Θ.Α., ΟΥΛΗΣ Κ.Ι.

Η αντιμετώπιση του αιμορροφιλικού παιδιού στο οδοντιατρείο

Παιδοδοντία 1995; 9(3): 134-142

Άνοιγμα PDF

Newsletter

Επικοινωνια

mapΕλ. Βενιζέλου 81, Νέα Σμύρνη 17123

map 210-9354588

Social Media